Ladda ner

  • COVID-19 (kinesiska) CN MO (version nummer 4.0 20200511) _komprimerad
  • COVID-19 (engelska) AGBEUUSAU (version nummer5.0 20200511) _komprimerad
  • COVID-19 (franska) FREUCA (version nummer 4.0 20200511) _komprimerad
  • COVID-19 (italienska) ITEU (version nummer 4.0 20200511) _komprimerad
  • COVID-19 (portugisiska) PTBRAOMZ (version nummer 4.0 20200511) _komprimerad
  • COVID-19 (ryska) RUKABYUA (version nummer 4.0 20200511) _komprimerad
  • COVID-19 (spanska) ESEUARMX (version nummer 4.0 20200511) _komprimerad
  • COVID-19 tyska DEATBELU (version nummer 4.0 20200511) _komprimerad
  • COVID-19 (arabiska) SAPKTRIN (version nummer4.0 20200511) _komprimerad