Vibrio Cholerae O1 Test

  • Vibrio cholerae O1 Test

    Vibrio cholerae O1-test

    INLEDNING Koleraepidemier, orsakade av V.cholerae-serotyp O1, fortsätter att vara en förödande sjukdom av enorm global betydelse i många utvecklingsländer. Kliniskt kan kolera sträcka sig från asymptomatisk kolonisering till svår diarré med massiv vätskeförlust, vilket leder till uttorkning, elektrolytstörningar och dödsfall. V. cholerae O1 orsakar denna sekretoriska diarré genom kolonisering av tunntarmen och produktion av ett potent koleratoxin, på grund av det kliniska och epidemiologiska ...