SARS-CoV-2 Antigen kit

 • SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

  SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

  Den dubbla biosäkerhetssystemenheten för SARS-CoV-2-antigen-test används för kvalitativ detektion av nya coronavirus (SARS-CoV-2) nukleokapsid (N) -antigen i humana hals- / nasofaryngeala prover in vitro. Satsen ska endast användas som en kompletterande indikator eller användas tillsammans med nukleinsyradetektion vid diagnos av misstänkta COVID-19-fall. Det kan inte användas som en enda grund för diagnos och uteslutning av pneumonitpatienter infekterade av det nya koronaviruset och är inte lämpligt för screening av den allmänna befolkningen. Kitsna är mycket lämpliga för användning i storskalig screening i länder och regioner där det nya koronavirusutbrottet sprider sig snabbt och för att tillhandahålla diagnos och bekräftelse för COVID-19-infektion.

  VIKTIGT: DENNA PRODUKT ÄR ENDAST FÖR PROFESSIONELLA ANVÄNDNINGAR, INTE FÖR SJÄLVTESTNING ELLER TESTNING HEMMA!

 • Dual Biosafety System Device for SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

  Dual Biosafety System Device för SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

  Den dubbla biosäkerhetssystemenheten för SARS-CoV-2-antigen-test används för kvalitativ detektion av nya coronavirus (SARS-CoV-2) nukleokapsid (N) -antigen i humana hals- / nasofaryngeala prover in vitro. Satsen ska endast användas som en kompletterande indikator eller användas tillsammans med nukleinsyradetektion vid diagnos av misstänkta COVID-19-fall. Det kan inte användas som en enda grund för diagnos och uteslutning av pneumonitpatienter infekterade av det nya koronaviruset och är inte lämpligt för screening av den allmänna befolkningen. Kitsna är mycket lämpliga för användning i storskalig screening i länder och regioner där det nya koronavirusutbrottet sprider sig snabbt och för att tillhandahålla diagnos och bekräftelse för COVID-19-infektion. Testning är begränsad till laboratorier som är certifierade enligt de nationella eller lokala myndigheternas föreskrifter.

 • System Device for SARS-CoV-2 & Influenza A/B Combo Antigen Rapid Test

  Systemenhet för SARS-CoV-2 & influensa A / B Combo Antigen Rapid Test

  StrongStep®-systemanordningen för SARS-CoV-2 & influensa A / B Combo Antigen Rapid Test använder kromatografiskt sidflödestest. Det finns tre remsor i enheten som detekterar SARS-CoV-2, influensatyp A respektive influensatyp B, Latexkonjugerad antikropp (Latex-Ab) motsvarande SARS-CoV-2 / Flu A / Flu B är torrimmobiliserade vid slutet av varje nitrocellulosamembranremsa. SARS-CoV-2 / Flu A / Flu B-antikroppar är bundna vid testzonen (T) och Biotin-BSA är bundna vid kontrollzonen (C) på varje remsa. När provet tillsätts migrerar det genom kapillär diffusion som återhydratiserar latexkonjugatet. Om det finns i provet kommer SARS-CoV-2 / Flu A / Flu B-antigener att binda med de minst konjugerade antikropparna som bildar