Svampfluorescensfärgningslösning

  • Fungal fluorescence staining solution

    Svampfluorescensfärgningslösning

    Svampen RensaTMSvampfluorescensfärgningslösning används för snabb identifiering av olika svampinfektioner i humana färska eller frysta kliniska prover, paraffin eller glykolmetakrylatinbäddade vävnader. Typiska prover inkluderar skrapning, spik och hår av dermatofytos såsom tinea cruris, tinea manus och pedis, tinea unguium, tinea capitis, tinea versicolor. Inkluderar också sputum, bronkoalveolär sköljning (BAL), bronkialtvätt och vävnadsbiopsier från patienter med invasiv svampinfektion.