Produktdemonstrationer

 Vaginalt pH: en självmätningsanordning för snabb diagnostik av störningar

Diagnostisk effektivitet hos en ny Candida ablicans snabb testanordning och vikten av vissa riskfaktorer för Vulvovaginal Candidiasis i Mosul City

Vaginalt pH som markör

Papid och enkel diagnos för vårdsjukdomar

Global strategi för förebyggande och kontroll av sexuellt överförbara infektioner

Från bänk till sängsida_ Ställa in en väg för översättning av förbättrad STI-diagnostik till hälso- och sjukvård i utvecklingsländerna

Riktlinjer för behandling av sexuellt överförda sjukdomar 2010