Giardia Lamblia

  • Giardia lamblia

    Giardia lamblia

    AVSEDD ANVÄNDNING StrongStep® Giardia lamblia Antigen Rapid Test Device (Feces) är en snabb visuell immunanalys för kvalitativ, presumtiv detektion av Giardia lamblia i humana fekalprover. Detta kit är avsett att användas som ett hjälpmedel vid diagnos av Giardia lamblia-infektion. INLEDNING Parasitära infektioner är fortfarande ett mycket allvarligt hälsoproblem världen över. Giardia lamblia är den vanligaste protozoa som är känd för att vara ansvarig för en av huvudorsakerna till svår diarré hos människor, ...