Dual Biosafety System Device för SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

Kort beskrivning:

Den dubbla biosäkerhetssystemenheten för SARS-CoV-2-antigen-test används för kvalitativ detektion av nya coronavirus (SARS-CoV-2) nukleokapsid (N) -antigen i humana hals- / nasofaryngeala prover in vitro. Satsen ska endast användas som en kompletterande indikator eller användas tillsammans med nukleinsyradetektion vid diagnos av misstänkta COVID-19-fall. Det kan inte användas som en enda grund för diagnos och uteslutning av pneumonitpatienter infekterade av det nya koronaviruset och är inte lämpligt för screening av den allmänna befolkningen. Kitsna är mycket lämpliga för användning i storskalig screening i länder och regioner där det nya koronavirusutbrottet sprider sig snabbt och för att tillhandahålla diagnos och bekräftelse för COVID-19-infektion. Testning är begränsad till laboratorier som är certifierade enligt de nationella eller lokala myndigheternas föreskrifter.


Produktdetalj

Produktetiketter

TheStrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test är ett snabbt immunokromatografiskt test för detektering av COVID-19-antigen mot SARS-CoV-2-virus i human hals / nasofaryngeal vattnet. Analysen används som ett hjälpmedel vid diagnos av COVID-19.

VIKTIGT: DENNA PRODUKT ÄR ENDAST FÖR PROFESSIONELLA ANVÄNDNINGAR, INTE FÖR SJÄLVTESTNING ELLER TESTNING HEMMA!

Endast för användning av kliniska laboratorier eller vårdpersonal
Endast för medicinsk yrkesmässig användning

För test Midstream

Ta satsens komponenter till rumstemperatur innan du testar. Öppna påsen och ta bort testanordningen.
När den har öppnats måste testanordningen användas omedelbart.
Märk testenheten med patientidentitet.
Skruva loss enhetens lock.
1. Sätt in pinnen i röret, bryt pinnen med brytpunkten, låt den provtagna pinnen falla i röret och kasta den övre pinnen.
2. Skruva fast enhetens lock.
3. Bryt den blå pinnen.
4. Pressa det blå röret först och se till att all vätska faller ner i det nedre röret.
5. Vortexa enheten kraftigt.
6. Invertera enheten, låt provbufferten migrera till testremsan.
7. Sätt in enheten i arbetsstationen.
8. I slutet av 15 minuter läs resultaten. Ett starkt positivt urval kan visa resultatet tidigare.
Obs! Resultatet efter 15 minuter kanske inte är korrekt.

抗原笔型操作示意图

TESTENS BEGRÄNSNINGAR
1. Innehållet i detta kit ska användas för kvalitativ detektion av SARS-CoV-2-antigener från svabbpinne och nasofaryngeal svabb.
2. Detta test upptäcker både livskraftigt (levande) och icke-livskraftigt, SARS-CoV-2. Testprestanda beror på mängden virus (antigen) i provet och kan eventuellt korrelera med virala odlingsresultat som utförts på samma prov.
3. Ett negativt testresultat kan uppstå om nivån av antigen i ett prov ligger under testets detektionsgräns eller om provet samlades in eller transporterades felaktigt.
4. Underlåtenhet att följa testförfarandet kan påverka testets prestanda negativt och / eller ogiltiga testresultatet.
5. Testresultaten måste utvärderas i kombination med andra kliniska data som läkaren har tillgång till.
6. Positiva testresultat utesluter inte samtidig infektion med andra patogener.
7. Negativa testresultat är inte avsedda att härska i andra icke-SARS virus- eller bakterieinfektioner.
8. Negativa resultat bör behandlas som presumtiva och bekräftas med en FDA-godkänd molekylär analys, om nödvändigt, för klinisk hantering, inklusive infektionskontroll.
9. Rekommendationsstabilitetsrekommendationer baseras på stabilitetsdata från influensatestning och prestanda kan skilja sig åt med SARS-CoV-2. Användare bör testa proverna så snabbt som möjligt efter provtagningen.
10. Känsligheten för RT-PCR-analys vid diagnos av COVID-19 är endast 50% -80% på grund av dålig provkvalitet eller sjukdomstid vid återhämtningsfasen etc. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Device är känsligt teoretiskt. lägre på grund av dess metodik.


  • Tidigare:
  • Nästa:

  • Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss