Screeningstest för livmoderhalscancer före cancer och cancer

  • Screening Test for Cervical Pre-cancer and Cancer

    Screeningstest för livmoderhalscancer före cancer och cancer

    AVSEDD ANVÄNDNING StrongStep® HPV 16/18 Antigen Rapid Test Device är en snabb visuell immunanalys för kvalitativ presumtiv detektion av HPV 16/18 E6 & E7 onkoproteiner i kvinnliga cervixpinnprover. Detta kit är avsett att användas som ett hjälpmedel vid diagnos av livmoderhalscancer och cancer. INLEDNING I utvecklingsländer är livmoderhalscancer en ledande orsak till kvinnors cancerrelaterade död på grund av bristande genomförande av screeningtest för livmoderhalscancer före cancer ...