FOB Snabbtest

  • FOB Rapid Test

    FOB Snabbtest

    ANVISAD ANVÄNDNING StrongStep® FOB Rapid Test Strip (Feces) är en snabb visuell immunanalys för kvalitativ presumtiv detektion av humant hemoglobin i humana fekalprover. Detta kit är avsett att användas som ett hjälpmedel vid diagnos av nedre gastrointestinala (gi) patologier. INLEDNING Kolorektal cancer är en av de vanligast diagnostiserade cancerformerna och en ledande orsak till cancerdöd i USA. Screening för kolorektal cancer ökar förmodligen cancerdetekteringen vid en ...