Procalcitonintest

  • Procalcitonin Test

    Procalcitonintest

    AVSEDD ANVÄNDNING StrongStep® Procalcitonin Test är en snabb immunkromatografisk analys för semi-kvantitativ detektion av Procalcitonin i humant serum eller plasma. Det används för att diagnostisera och kontrollera behandlingen av svår bakteriell infektion och sepsis. INTRODUKTION Procalcitonin (PCT) är ett litet protein som innefattar 116 aminosyrarester med en molekylvikt på cirka 13 kDa vilket först beskrevs av Moullec et al. 1984. PCT produceras normalt i C-cel ...