Trichomonas vaginalis

  • Trichomonas vaginalis

    Trichomonas vaginalis

    AVSEDD ANVÄNDNING StrongStep® Trichomonas Vaginalis Antigen Rapid Test är avsedd för kvalitativ detektion av Trichomonas vaginalis (* Trichomonasw) antigener från vaginala pinnprover. Detta kit är avsett att användas som ett hjälpmedel vid diagnos av Trichomonas-infektion. INLEDNING Trichomonas-infektion är ansvarig för den vanligaste, icke-virala sexuellt överförbara sjukdomen (vaginit eller trichomoniasis) över hela världen. Trichomoniasis är en signifikant orsak till sjuklighet bland alla infekterade patienter ...