SARS-CoV-2 RT-PCR

  • Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Multiplex Real-Time PCR Kit

    Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Multiplex PCR-kit i realtid

    Det nya koronaviruset är ett RNA-virus som består av proteiner och nukleinsyror. Viruset invaderar värdkroppen (människan), går in i celler genom bindningsstället motsvarande receptor ACE2 och replikeras i värdcellerna, vilket får det humana immunsystemet att svara på främmande inkräktare och producera specifika antikroppar. Därför kan flaskans nukleinsyror och antigener och specifika antikroppar mot nytt koronavirus teoretiskt användas som specifika biomarkörer för detektion av det nya koronaviruset. För nukleinsyradetektion är RT-PCR-teknik den vanligaste.

    Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Multiplex Real-Time PCR Kit är avsett att användas för att uppnå kvalitativ detektion av SARS_CoV-2 viralt RNA extraherat från nasofaryngeala pinnprover, orofaryngeala pinnprover, sputum och BALF från patienter i samband med en FDA / CE IVD-extraktionssystem och de angivna PCR-plattformarna som anges ovan.

    Satsen är avsedd att användas av laboratorieutbildad personal