Adenovirus Test

  • Adenovirus Test

    Adenovirus Test

    AVSEDD ANVÄNDNING StrongStep® Adenovirus Rapid Test Device (Feces) är en snabb visuell immunanalys för kvalitativ presumtiv detektion av adenovirus i humana fekalprover. Denna sats är avsedd att användas som ett hjälpmedel vid diagnos av adenovirusinfektion. INLEDNING Enteriska adenovirus, främst Ad40 och Ad41, är en ledande orsak till diarré hos många barn som lider av akut diarrésjukdom, näst efter rotavirus. Akut diarrésjukdom är en viktig dödsorsak i ...