covid-19

 • Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Multiplex Real-Time PCR Kit

  Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Multiplex PCR-kit i realtid

  Det nya koronaviruset är ett RNA-virus som består av proteiner och nukleinsyror. Viruset invaderar värdkroppen (människan), går in i celler genom bindningsstället motsvarande receptor ACE2 och replikeras i värdcellerna, vilket får det humana immunsystemet att svara på främmande inkräktare och producera specifika antikroppar. Därför kan flaskans nukleinsyror och antigener och specifika antikroppar mot nytt koronavirus teoretiskt användas som specifika biomarkörer för detektion av det nya koronaviruset. För nukleinsyradetektion är RT-PCR-teknik den vanligaste.

  Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Multiplex Real-Time PCR Kit är avsett att användas för att uppnå kvalitativ detektion av SARS_CoV-2 viralt RNA extraherat från nasofaryngeala pinnprover, orofaryngeala pinnprover, sputum och BALF från patienter i samband med en FDA / CE IVD-extraktionssystem och de angivna PCR-plattformarna som anges ovan.

  Satsen är avsedd att användas av laboratorieutbildad personal

 • SARS-CoV-2 IgM/IgG Antibody Rapid Test

  SARS-CoV-2 IgM / IgG Antibody Rapid Test

  StrongStep®  SARS-CoV-2 IgM / IgG Antibody Rapid Test Kit används för in vitro kvalitativ detektion och identifiering av SARS-CoV-2 antikropps coronavirus sjukdom COVID-19 i serum / plasma / helblodsprover (inklusive venöst blod och fingerprickblod) Hos misstänkta patienter kan diagnosen infektion användas för att diagnostisera symtomatiska eller asymptomatiska individer med akut infektion och molekylär testning eller klinisk information.

  Testet är begränsat i USA till distribution till laboratorier som är certifierade av CLIA för att utföra test med hög komplexitet.

  Detta test har inte granskats av FDA.

  Negativa resultat utesluter inte akut SARS-CoV-2-infektion.

  Resultat från antikroppstester bör inte användas för att diagnostisera eller utesluta akut SARS-CoV-2-infektion.

  Positiva resultat kan bero på tidigare eller nuvarande infektion med icke-SARS-CoV-2 koronavirusstammar, såsom koronavirus HKU1, NL63, OC43 eller 229E.

 • SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

  SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

  Den dubbla biosäkerhetssystemenheten för SARS-CoV-2-antigen-test används för kvalitativ detektion av nya coronavirus (SARS-CoV-2) nukleokapsid (N) -antigen i humana hals- / nasofaryngeala prover in vitro. Satsen ska endast användas som en kompletterande indikator eller användas tillsammans med nukleinsyradetektion vid diagnos av misstänkta COVID-19-fall. Det kan inte användas som en enda grund för diagnos och uteslutning av pneumonitpatienter infekterade av det nya koronaviruset och är inte lämpligt för screening av den allmänna befolkningen. Kitsna är mycket lämpliga för användning i storskalig screening i länder och regioner där det nya koronavirusutbrottet sprider sig snabbt och för att tillhandahålla diagnos och bekräftelse för COVID-19-infektion.

  VIKTIGT: DENNA PRODUKT ÄR ENDAST FÖR PROFESSIONELLA ANVÄNDNINGAR, INTE FÖR SJÄLVTESTNING ELLER TESTNING HEMMA!

 • Dual Biosafety System Device for SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

  Dual Biosafety System Device för SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

  Den dubbla biosäkerhetssystemenheten för SARS-CoV-2-antigen-test används för kvalitativ detektion av nya coronavirus (SARS-CoV-2) nukleokapsid (N) -antigen i humana hals- / nasofaryngeala prover in vitro. Satsen ska endast användas som en kompletterande indikator eller användas tillsammans med nukleinsyradetektion vid diagnos av misstänkta COVID-19-fall. Det kan inte användas som en enda grund för diagnos och uteslutning av pneumonitpatienter infekterade av det nya koronaviruset och är inte lämpligt för screening av den allmänna befolkningen. Kitsna är mycket lämpliga för användning i storskalig screening i länder och regioner där det nya koronavirusutbrottet sprider sig snabbt och för att tillhandahålla diagnos och bekräftelse för COVID-19-infektion. Testning är begränsad till laboratorier som är certifierade enligt de nationella eller lokala myndigheternas föreskrifter.